image1 image2 image3

STOŁÓWKA INFORMUJE

                         INFORMACJA

 Opłata za obiady w miesiącu pażdzierniku wynosi 66 zł.

Wpłat należy dokonywać w dniach od 21.09 do 28.09.2017r.

UWAGA! - Nowy numer rachunku bankowego:

                                               50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

                                                     

                                                  

   

PARTNERZY

2017  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy