image1 image2 image3

Samorząd uczniowski

Działania Samorządu Uczniowskiego na wrzesień i październik:

Dnia 29 września odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, a także na Rzecznika Praw Ucznia.

Poniżej prezentujemy wyniki waszego głosowania:

Przewodniczący SU Szkoły Podstawowej OLIWIER KARCZEWSKI 5B

Przewodnicząca SU Gimnazjum KATARZYNA KARNAS IIIB

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia będzie pełnił duet: pani Ilona Klaman (nauczycielka języka polskiego) oraz Martyna Kuś (uczennica klasy IIB).

04.10 – Odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego
05.10 – 07.10 – Uczniowskie Oskary – głosowanie – nagroda przyznawana nauczycielom ZS 15 MS w różnych kategoriach. Wyniki podczas uroczystego apelu z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej.
19.10 – Uroczystość Pasowania na ucznia i sportowca połączona z pokazami sportowymi
Przez cały rok szkolny zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się w akcje zbierania nakrętek, starych płyt CD/DVD i makulatury.
Od października będziemy losować Szczęśliwy Numerek. Szczegóły w po zaprzysiężeniu Samorządu Uczniowskiego.
Chętnych do pracy w Samorządzie prosimy o zgłoszenie się do p.Ewy Płoszaj – Rydzyńskiej, p. Gabrieli Kurowskiej.

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?
W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel). Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole. Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.
ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
Do jego zadań może należeć m.in.:
- Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole. Przeprowadza akcje informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzuje prawa uczniów również wśród nauczycieli.
- Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Bacznie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia.
- Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów. 
- Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Jeżeli przytrafi Wam się nieporozumienie z kolegą albo pracownikiem szkoły, możecie poprosić o pomoc rzecznika. On zajmuje się mediowaniem między skłóconymi osobami, wpływa na łagodne rozwiązanie konfliktu. Obecność dodatkowej, pośredniczącej osoby sprawia, że jesteście traktowani poważnie.
- Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Jeżeli rzecznik stwierdzi po rozmowie z uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany,  jego zadaniem jest stanięcie w obronie ucznia. W jego imieniu upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia ją dyrekcji oraz radzie pedagogicznej. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi ani nie widzi działań dyrekcji, może wnieść sprawę łamania praw ucznia dalej, np. do kuratorium oświaty.

   

PARTNERZY

2017  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy