Zajęcia w świetlicy szkolnej

Świetlica

Nauka i zabawa

Świetlica działająca przy Zespole Szkół Nr 15 w Bydgoszczy otwarta jest w godzinach 7.00- 17.00.
Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują cztery wychowawczynię z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Świetlica w pierwszej kolejności przyjmuje uczniów z klas I-III rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki nad dziećmi przed i po ukończeniu przez nich lekcji. Jednakże, ze względu na sportowy profil szkoły, zapisy obejmują także uczniów z klas IV-VI (a niekiedy klas gimnazjalnych), dojeżdżających z różnych dzielnic Bydgoszczy oraz spoza miasta. Uczestnikami zajęć świetlicowych są także dzieci oczekujące na autobus lub nie biorące udziału w lekcjach religii. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów świetlicy do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów). Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.

Świetlica szkolna uczestniczy aktywnie w życiu szkoły poprzez:
- przygotowanie oprawy plastycznej na uroczystości dla klas I-III,
- organizowanie kiermaszy kartek i ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy oraz kartek walentynkowych,
- wystawy prac wykonanych przez dzieci,
- organizowanie konkursów tematycznych dla uczniów klas I-III („Bezpieczna droga do szkoły” , „Barwy jesieni” , „Wiosna wokół nas”, „Bydgoszcz- moje miasto” i in.),
- prowadzenie loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest co roku na WOŚP.

Dzieci wraz w wychowawcami uczestniczą także w imprezach organizowanych na terenie osiedla i miasta:
- przygotowanie dekoracji i strojenie choinki na Osiedlu Leśnym oraz udział w zabawie przy choince,
- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Związek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- przygotowanie oprawy plastycznej, prac konkursowych oraz czynny udział w Ogólnopolskim Święcie Uwalnianych Książek i in.

W trakcie całodziennego pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony pedagogów, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i korzystania z napojów, podstawowe artykuły higieniczne. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach, w których przestrzegana jest zasada dobrowolności. Są to: zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowo-rekreacyjne, teatralne, ruchowo-umuzykalniające, zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie. W toku zajęć dzieci mają okazję pogłębić swą wiedzę i umiejętności, realizować swoje potrzeby, zamiłowania i zainteresowania; uczą się współżycia w grupie rówieśniczej i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów. Systematycznie prowadzone są także zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez nauczycieli (np. kółko przyrodnicze, zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, nauka języka niemieckiego, zajęcia komputerowe i in.).

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Uczniowie z klas 1-3, uzdolnieni plastycznie, wzięli udział w warsztatach plastycznych pt: „Zabawa sztuką”,
które zorganizowano w ramach obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. więcej >>Konkurs wiedzy dla klas 2-3 - „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Laureatami konkursu byli:

Z klas 2

I miejsce: Aleksander Rutkowski z kl.2b
II miejsce: Mateusz Kluszczyński z kl.2a
III miejsce: Oliwier Lipski z kl.2a

Z klas 3

I miejsce: Michał Wróbel z kl.3a
II miejsce: Szczepan Krauze z kl.3b
III miejsce: Natalia Jesion z kl.3aKonkurs na ekologiczna kartkę świąteczną „Kartka choinką pachnąca” organizowany przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy

Wyróżnienia zdobyli:
Iza Kaźmierczak z kl.2b
Jagoda Kowalska z kl.2a
Karolina Gontarek z kl.4cKonkurs plastyczny dla klas 1-3 - „KOLORY JESIENI”

Wyróżnienia zdobyli:

Z kl.1
Marcelina Markiewicz z kl. 1c
Kamil Wróbel z kl.1b

Z kl.2
Maciej Sikorski z kl.2c
Iza Kaźmierczak z kl.2b
Nikolas Kopiński z kl.2c

Z kl.3
Michał Chylewski z kl.3a
Mikołaj Papke z kl.3b
Emilka Skarbek z kl. 3a
Filip Pankowski z kl.3aZ okazji Świąt Bożonarodzeniowych zorganizowano konkurs na „NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

Wyróżnienia zdobyli następujący uczniowie:
Karolina Staszak z kl.5b
Natalia Górna z kl.5b
Wiktoria Gałgańska z kl.3a
Wiktoria Wcisłek z kl.3b
Szczepan Krauze z kl.3bKonkurs organizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „OZDABIAMY ŚWIĄTECZNE PIERNIKI”

Wyróżnienia zdobyli:
Zuzanna Mróz z kl.1b
Laura Kawula z kl.2a
Wiktoria Firchów z kl.2a
Iza Kaźmierczak z kl.2b
Delfina Fulara z kl.2b
Emilia Skarbek z kl.3a
Sara Wilczyńska z kl.4a
Kacper Skórczewski z kl.4b
Daria Maciejewska z kl.4b
Laura Kowalska z kl.4c
Dawid Kubiak z kl.5cUkoronowaniem działalności świetlicy w I semestrze była loteria fantowa na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebrana kwota: 540.00 zł